Karup Kølvrå Idrætsklub

Book 1:1 samtale
Se adresse

Alkoholpolitik

KKIK Alkoholpolitik             

Formål:
Formålet med denne alkoholpolitik er, at skabe nogle fælles retningslinjer for hvordan vi forholder os til indtagelse af alkohol i et foreningsliv uden dog at udstede sort/hvide regler for livet i foreningen, men snarere ved at være med til at sætte trivsel på dagsordenen.

Målgruppe:

  • KKIK afdelingsbestyrelser.
  • KKIK trænere og ledere.
  • Medlemmer og idrætsudøvere i KKIK


Budskab:
Vores holdning er, at alkohol, idræt, børn og unge ikke hører sammen. Da børnene og de unge ofte ser op til trænerne er det vigtigt, at vi er vores rollemodel bevidst. Det vil med andre ord sige, at vi ikke drikker alkohol ved de daglige idrætsaktiviteter hvor der er børn og unge til stede, og at vi viser børn og unge, at alkohol i moderate mængder kun nydes ved festlige lejligheder af voksne ansvarlige mennesker.

Handlingsplan:
• Ved arrangementer og fester følger man lovens retningslinjer for udskænkning og salg.
• Idrætsudøvere under 18 år må ikke nyde øl eller spiritus efter træning, kamp m.m. i klubregi.
• Idrætsudøvere under 18 år må ikke nyde øl eller spiritus i forbindelse med stævner og andre KKIK relaterede fællesturer.
• Vi forventer, at voksne har et fornuftigt forhold til alkohol, når der er børn og unge tilstede
• Overtræder unge under 18 år ovenstående regler, kontaktes forældrene
• Giver en voksen træner/leders adfærd grund til reaktion, sker det i den pågældende afdeling. Sagen kan dog, hvis afdelingen ønsker det, bringes videre til KKIK`s Hovedbestyrelse, som derefter reagerer.
• Afdelings formænd kan ved særlige lejligheder dispensere for brud med KKIK alkoholpolitik, såsom senior afslutninger, julefrokoster mm. hvor enkelte deltagere er under 18 år og ikke yngre en 16 år, dette kræver dog at afdelingsformanden indhenter skriftelig tilladelse fra forældrene. Endvidere skal FU orienteres.
• Alle ledere – instruktører og repræsentanter i KKIK har et fælles ansvar for, at overordnede holdninger bliver efterlevet.
• KKIK alkoholpolitik gælder for alle arealer benyttet af KKIK både indendørs som udendørs.

Karup den 15. maj 2013.

Karup - Kølvrå Idrætsklub
Lindevej 5
7470 Karup J
Telefon: 60 94 00 34
E-mail: kkik@kkik.dk
CVR: 13244928
Log ind
     
Karup - Kølvrå Idrætsklub | Formand: Jesper Kjelgaard | Lindevej 5 | 7470 Karup J | Tlf.: 60 94 00 34