Karup Kølvrå Idrætsklub

Book 1:1 samtale
Se adresse

Om KKIK

Oktober 2022:

Hurra! Vi har fået 29.067 kr. fra OK. Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen.

Karup – Kølvrå Idrætsklub

 
Der er løbet meget vand i Karup Å siden Karup og Kølvrå for over 40 år siden besluttede at sammenlægge de 2 byers fodboldhold. Sidenhen kom også håndbold på programmet og resten er historie.

Sportslige resultater
Karup – Kølvrå Idrætsklub, i daglig tale KKIK er en breddeidrætsklub med eftertryk på BREDDE. Klubben har ca. 700 medlemmer, fordelt på 7 afdelinger, nemlig: Gymnastik, fodbold, håndbold, floorball, badminton, løbemotion og cykling. Ca. 60 % procent af medlemmerne er børn under 18 år. Man kan ikke bryste os af de store elite- konkurrence resultater, til gengæld vinder ALLE på motionsplan og det sociale plan, ved at være medlem i en af afdelingerne.
 
Sociale arrangementer i klubben.
Hen over året afholdes der i KKIK en del tilbagevendende arrangementer i klubben, bl.a. frivilligfest, hvor man inviterer alle ledere, trænere og frivillige til en hyggelig sammenkomst. Der afholdes fællesgeneralforsamling i klubben en gang om året jf. vedtægterne. Denne aften hyldes de personer i klubben, som har gjort en ekstra indsats i løbet af året; enten via nåle (bronze, sølv og guld) eller via hæderspokaler. 
Herudover afholdes der Forårslotteri, diverse festlige afslutningsfester i afdelingerne, samt deltagelse i afslutningsstævner rundt omkring i landet. Således har håndboldafdelingen i over 15 år deltaget i et stævne i Kruså. Og Floorball deltager i det årlige landsstævne hvor mere end 1500 børn og unge mødes fra hele landet. Ligeledes afholder gymnastikafdelingen sin årlige opvisning med omkring 800 mennesker i hallen. Ved juletid sælger klubben julekalendere med billeder af aktive idrætsudøvere, ligesom der hvert år afholdes juletræsfest sammen med øvrige partnere. Året afsluttes med et BRAG, da klubben sælger fyrværkeri, i de sidste 5 dage af året.
 
Jetcaféen er KKIK sociale samlingspunkt i Jethallen, Jetcaféen drives af frivillige som åbner cafeteriet 4 dage om ugen og til samtlige hjemmekampe og mange andre aktiviteter. Jetcaféen er kendt for god service, stort udvalg til småpriser.
 
Partnerskaber
Man bestræber sig på i KKIK at være synlige i lokalsamfundet bl.a. ved annoncering og artikler i den lokale Ugeavis, men også ved at hjælpe til ved Open by Night arrangementer, byfester, det store Å marked med Lilholt koncert, samt opsætning af byens juleudsmykning. På det sportslige plan er der et tæt samarbejde med Karup skole omkring aktiviteter, tit i samarbejde med DGI og øvrige specialforbund. Der samarbejdes med de øvrige lokale fritidstilbud hvor det giver mening for KKIK og den anden part, af samarbejdspartnere kan der nævnes KK07, Karup Spejderne og AIF.  Den sidst tilkomne afdeling, Løbemotion, har allerede manifesteret sig i byen ved at arrangere og udvikle Karup Å løbet, for alle glade motionsløbere; her har Karup skole støtte godt op med mange deltagere fra alle klasser. Der er godt flerårigt samarbejde med Karup Kultur- og Forsamlingshus og dennes støtteforening omkring afvikling af Bankospil. 
 
Udvikling
Klubben prøver konstant at følge udviklingen og de trends der viser sig, især Gymnastik afdelingen er meget aktiv på den front, der købes udstyr for at understøtte udviklingen samt vi vedligeholder og udvikler vores instruktørers og træneres færdigheder ved at sende dem på kurser. Alt sammen for at kunne tilbyde vores medlemmer den bedst mulige aktivitet og kontinuerligt opgradere vores tilbud til medlemmerne. 
Vi er som klub altid klar til at prøve noget nyt, om det er en idrætsgren der skal prøves ad er vi klar, gennem de sidste par år har der været afviklet LAN events for ”gamerne” og der arbejdes bag kulissen på at få basketball, tennis og padletennis op at stå. Det kendetegner klubbens bestyrelser at de er iderige og udviklingsvillige, så der kommer mange flere tilbud til klubbens medlemmer og områdets borgere i fremtiden.
I forbindelse med afholdelse af årets generalforsamling, blev der uddelt nåle til (fra venstre): Michael Finderup, Hasse Olsen, Tonny Ammitzbøl Jensen, Iben Kjærsgaard, Lone Krause, Christoffer Højbjerg, Josefine Keldgaard og Jesper Kjelgaard.
Karup - Kølvrå Idrætsklub
Lindevej 5
7470 Karup J
Telefon: 60 94 00 34
E-mail: kkik@kkik.dk
CVR: 13244928
Log ind
     
Karup - Kølvrå Idrætsklub | Formand: Jesper Kjelgaard | Lindevej 5 | 7470 Karup J | Tlf.: 60 94 00 34