Karup Kølvrå Idrætsklub

Book 1:1 samtale
Se adresse

Rusmiddelpolitik

Baggrund:

Der har aldrig været flere stoffer i omløb blandt unge, end der er nu.
Det har aldrig været billigere.
Alle steder, hvor unge mødes med unge, er den risiko til stede, at der indtages eller handles med stoffer.
Vi har mødt tvivl og bekymring ang. stoffer også i vores forening.

Formål:
Formålet med at lave en fælles aktiv rusmiddelpolitik er at skabe tryghed og så høj grad af klarhed som muligt for trænere, ledere, forældre og aktive i KKIK. Vi har en plan for, hvordan vi handler, og hvem der gør hvad, hvis vi erfarer noget i vores regi.

Handling:
Hvis man som aktiv undres eller hører/ser noget, der kan have forbindelse med stoffer, kan man roligt henvende sig til sin træner eller et bestyrelses-medlem. Man vil blive taget alvorligt, og man kan være anonym i det videre forløb.

Hvis en træner/holdleder undrer sig over ændret adfærd hos en af de unge aktive eller blot er bekymret på den unges vegne, tages kontakt til bestyrelsen for afdelingen.

I bestyrelsen er der to eller flere, der afgør om, der er noget i henvendelsen, som vi bør handle på.
Hvis dette er tilfældet, vil de berørte og/eller deres forældre få besked pr. brev, mail eller telefon ang. det, vi har set eller hørt.
Der vil evt. blive henvist til rådgivning og information hos Viborg Kommunens misbrugskonsulent.

Mål:
Et stoffrit miljø i KKIK

Vedtaget d. 21. april 2007

Karup - Kølvrå Idrætsklub
Lindevej 5
7470 Karup J
Telefon: 60 94 00 34
E-mail: kkik@kkik.dk
CVR: 13244928
Log ind
     
Karup - Kølvrå Idrætsklub | Formand: Jesper Kjelgaard | Lindevej 5 | 7470 Karup J | Tlf.: 60 94 00 34