Generalforsamling 2017

Ordinære Generalforsamlinger

i

KKIK Hovedbestyrelse, Afdelinger og Støtteforening

Torsdag, d. 23. februar 2017 kl. 18:00 – 2100

i Karup Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne

Indkomne forslag til generalforsamlingerne, senest d. 9. februar

Alle indkomne forslag sendes til kkik@nullkkik.dk

KKIK vil i år på testbasis afvikle fælles GF, dette sker som et forsøg på at komme vores medlemmer i møde, nu skal man ikke til GF i KKIK mere end en gang.

KKIK vil i denne anledning være vært ved en gang Skipperlabskovs m/tilbehør
Kaffe og Gammeldags Æblekage

Af hensyn til kokken, skal tilmelding ske til formand Jesper Kjelgaard på SMS 60 94 00 34
senest d. 20. februar

Mød op og gør din indflydelse
i KKIK gældende

På KKIK bestyrelsernes vegne

Jesper Kjelgaard, formand