Håndboldkaravanen.

Ved vores arrangement Håndboldkaravanen bliver børn fra 0. – 3. klasse inviteret. Besøget finder sted i forbindelse med opstarten af nyt skoleår. Det er håndboldafdelingens kredskonsulent som forestår arrangementet i samarbejde med håndboldafdelingen.
Der er forskellige aktiviteter for børnene, hvor der er øvelser, leg med bold, forhindringsbane og meget mere, så de lærer at “arbejde” med kroppen og bolden.
Der er vigtigt for børnenes motorik at lege med bold, lære samarbejde med kammeraterne og deltage i andre sjove udfordringer.