Karup Å Marked

Karup Å Marked er i daglig omtale “Lilholt”.
KKIK Håndboldafdeling skal finde personale/frivillige hjælpere til den midterste bar.
Barpersonalet møder omkring kl. 1300 til midnat. Det er som udgangspunkt de samme frivillige hjælpere. Håndboldafdelingen vil gerne takke for deres store indsats gennem mange år.
Hvis barjobbet tiltaler dig, kan du kontakte Lone Krause, 40 80 21 04. Vi kan altid bruge din hjælp.
Ved frivilligt arbejde med denne aktivitet er det muligt til at holde kontingentet stationært i ungdomsafdelingen.