Børneattester

Håndboldafdelingen forlanger at alle i bestyrelsen, trænere og hjælpetrænere udfylder og underskriver en børneattest hvert år, hvis de har kontakt med børn under 15 år.
Det er ikke et krav fra myndighedernes side at blanketten skal udfyldes hvert år, men Håndboldafdelingen ønsker det, da det er for de voksnes og børnenes egen sikkerhed.

Husk Børneattesten!
Vejledning om børneattester
Det Uhørte Overgreb
Børneattest