Spilleregler (pixi)

Her kan du downloade en forkortet udgave af de internationale håndboldspilleregler udarbejdet af Dommerudvalget under Dansk Håndbold Forbund i 2010.
DHF’s Pixibog