Karup-Kølvrå Idrætsklub

KKIK’s historie

Karup – Kølvrå Idrætsklub

Der er løbet meget vand i Karup Å siden Karup og Kølvrå for over 40 år siden besluttede at sammenlægge de 2 byers fodboldhold. Sidenhen kom også håndbold på programmet og resten er historie.

Sportslige resultater
Karup – Kølvrå Idrætsklub, i daglig tale KKIK er en breddeidrætsklub med eftertryk på BREDDE. Klubben har ca. 700 medlemmer, fordelt på 7 afdelinger, nemlig: Gymnastik, fodbold, håndbold, floorball, badminton, løbemotion og cykelmotion. Ca. 60 % procent af medlemmerne er børn under 18 år. Man kan ikke bryste os af de store elite- konkurrence resultater, til gengæld vinder ALLE på motionsplan og det sociale plan, ved at være medlem i en af afdelingerne.

Sociale arrangementer i klubben.
KrudtuglerHen over året afholdes der i KKIK en del tilbagevendende arrangementer i klubben, bl.a. NYTÅRSKUR, hvor man inviterer alle ledere, trænere og sponsorer til en lille hyggelig sammenkomst, hvor man beskriver hver enkelt afdelings gøremål og hvor man hylder de personer i klubben som har gjort en ekstra indsats i løbet af året; enten via nåle (bronze, sølv og guld) eller via hæderspokaler. Herudover afholdes der Forårslotteri, diverse festlige afslutningsfester i afdelingerne, samt deltagelse i afslutningsstævner rundt omkring i landet. Således har håndboldafdelingen i over 10 år deltaget i et stævne i Kruså. Ligeledes afholder gymnastikafdelingen sin årlige opvisning med omkring 800 mennesker i hallen. Ved juletid sælger klubben julekalendere med billeder af aktive idrætsudøvere, ligesom der hvert år afholder juletræsfest for de mindste af byens børn. Året afsluttes med et BRAG, da klubben sælger fyrværkeri, i de sidste 5 dage af året.

Partnerskaber
Man bestræber sig på i KKIK at være synlige i lokalsamfundet bl.a. ved annoncering og artikler i den lokale Ugeavis, men også ved at hjælpe til ved Open by Night arrangementer, byfester, det store Å marked med Lilholt koncert, samt opsætning af byens juleudsmykning. På det sportslige plan er der indledt et samarbejde med Karup skole og DGI omkring et projekt med at skabe en SFO som er mere idræts orienteret, også kaldet DGI SFO. Den sidst tilkomne afdeling, Løbemotion, har allerede manifesteret sig i byen ved at arrangere og udvikle Karup Å løbet, for alle glade motionsløbere; her har Karup skole støtte godt op med mange deltagere fra alle klasser. Ligeledes har løbemotion en hardcore gruppe på 5-8 medlemmer, som deltager i Marathon løb, overalt i verden.

Udvikling
Som noget helt nyt har gymnastikafdelingen; med hjælp fra Viborg Idrætsråd og Dansk Handicap forbund, startet et hold for handicappede og motorisk usikre. Målgruppen er børn i alderen ca. 5 til 15 år, der har et fysisk/psykisk handicap. Barnet skal være ledsaget af en voksen. Formålet er at give handicappede mulighed for at dyrke gymnastik i en rigtig idrætsforening. Der lægges stor vægt på det sociale, fleksibilitet og det lystbetonede; der er udfordringer til alle i rolige omgivelser, således børn der let bliver forstyrrede også kan være med. Uanset hvor mange bogstaver der er i din diagnose, er der også plads til DIG. Det er lykkedes at få meget kompetente ledere til holdet. Lederne består af 2 lærere som har arbejdet på specialskoler samt en sygeplejerske, alle med mangeårig erfaring med børn. KKIK har ud fra en uheldig episode med stoffer, endvidere udviklet en rusmiddelpolitik for klubben, således man også er i stand til at tackle sådanne situationer, når og hvis, de igen skulle opstå, idrætsforeninger afspejler jo samfundet på godt og ondt.

Andet
KKIK har i det forgangne år brugt uendelig mange resurser på den nye tilbygning af Jethallen, oveni den daglige drift af klubben. Det har været en hård men også IMG_6588givende proces, med et særdeles godt slutresultat, til følge. Tilbygningen er i særdeleshed kommet KKIK til gavn, idet man har kunnet samle alle idrætslige aktiviteter i og ved Jethallen. Man er rykket op fra en mørk og dyster kælder på 16m², til nye lyse og dejlige klub-og møde lokaler, over jorden. Dette forventes at give et kæmpe boost i klublivet på tværs af alle afdelingerne. Ligeledes har man fået en lys og venlig multisal, hvor specielt gymnastikafdelingen boltrer sig med mange nye tilbud til idrætsudøvere i alle aldre. Der er på baggrund af bla. denne nye tilbygning en stor optimisme, skabertrang og iderigdom over alt i klubben, hvilket allerede kan ses på en stor medlemsfremgang, på tværs af afdelingerne.