Alkoholpolitik

KKIK Alkoholpolitik 2008

Alkoholpolitik i KKIK

KKIK lægger vægt på ikke at udstede sort/hvide regler for livet i foreningen, men snarere at være med til at sætte trivsel på dagsordenen.

Vores holdning er, at alkohol og idræt ikke hører sammen. Da børnene ofte ser op til trænerne er det vigtigt, at vi er vores rollemodel bevidst. Det vil med andre ord sige, at vi ikke drikker alkohol ved de daglige idrætsaktiviteter, og at vi viser børn og unge, at alkohol i moderate mængder kun nydes ved festlige lejligheder af voksne ansvarlige mennesker.

Men:

  • Ved arrangementer og fester følger man lovens retningslinjer, ingen udskænkning og salg til unge under 18 år.
  • Idrætsudøvere under 18 år må ikke nyde øl eller spiritus efter træning, kamp m.m. i klubregi.   
  • Vi forventer, at det samme gælder ved stævner m.m.
  • Vi forventer, at voksne har et fornuftigt forhold til alkohol, når der er børn og unge tilstede
  • Alle ledere – instruktører og repræsentanter i KKIK har et fælles ansvar for, at overordnede holdninger bliver efterlevet.
  • Overtræder unge under 18 år ovenstående regler, kontaktes forældrene
  • Giver en voksen træner/leders adfærd grund til reaktion, sker det i den pågældende afdeling. Sagen kan dog, hvis afdelingen ønsker det, bringes videre til KKIK`s Hovedbestyrelse, som derefter reagerer.

Vedtaget d. 29. sept. 2008

Skriv et svar