Ref. generalforsamling 2016

Referat af forberedende generalforsamling 26/1 2017

Vi startede aftenen med en omgang chili con carne med ris, salat og brød fra KFUM soldaterhjemmet.

 1. Valg af dirigent: Jens Alfred Andersen.
 2. Formandens beretning: Claus’ fine beretning blev godkendt.
 3. Regnskab: Fremvist af Karin – Vi havde et overskud i 2016 på 13.496,44kr. I banken har vi 34.000kr.
 4. Forslag til budget blev ligeledes fremlagt, hvor vi får et lille overskud på 1.370 kr. med et nuværende medlemstal, som er 64.

 

Der blev spurgt om, vi havde planer til, hvad vi ville bruge indestående penge til.

Det havde vi ikke lige nu, men vi havde investeret i et tidtagningssystem, som desværre ikke pt. var kommet op at køre. Om vi skulle lægge flere penge i det, var vi meget i tvivl om.

 1. Indkomne forslag: Susan Jeppesen –
 2. Hvordan styres fællesløbene? Det blev vedtaget, at der skal være et udvalg for fællesløbene.
 3. Den lukkede FaceBook side. Vi blev enige om, at der skal ryddes op i medlemmerne. Hvis man ikke er medlem af løbeklubben, kan man ikke være med på FB-siden.
 4. Bestyrelsen skal have en politik om, hvor længe man kan løbe i klubben, inden man skal betale kontingent.
 5. Valg af diverse udvalg **
 6. Valg til bestyrelse.

Bente Serritslev, Karin Jespersen, Søren K. Andersen, Peder Hummelshøj og Margrethe Bønsøe er på valg. Bente, Karin og Søren ønsker genvalg. Margrethe og Peder ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Bay Halskov og Elin Kronborg er foreslået af bestyrelsen og de blev valgt ind i bestyrelsen.

 1. Valg af suppleanter.

Ole Sørensen og Malene Poulsen blev valgt.

 1. Valg af revisorer: Marianne Bachmand Jensen og Winnie Caspersen er genvalgt.
 2. Susan: Opdatering af hjemmesiden mht. temposættere og beskrivelser af holdene. Bestyrelsen vil indkalde til temposættermøde.
 3. Susan: Der er meget ofte meget beskidte toiletter ved klublokalerne!! Oplagt at sige det til HB-generalforsamling den 23/2. Og det er også blevet nævnt til HB møder.
 4. Hvem vil bage kage til Midtjyske motionsklubbers fællesløb, som KKIK står for den 29/1? Helle Jeppesen, Winnie og Lene V. vil bage.

 

** Fællestræning – udvalg:  Ole Frølich, Winnie, Lone Andersen.

Alhedeløbet: Bestyrelsen.

Sommergrill: Heidi Johannesen, Egon, Susanne og Kim Jensen. Husk at koordinere med fodbold.

Foredrag…. Alle er velkommen til at komme med forslag/emner.

Karup Å-marked-løb: Claus, Karin, Bay.

24 timers løb: Claus, Ole Sørensen, Egon, Karin.

Karup Å Løbet: Bestyrelsen.

Div. Indtægtsarrangementer: Bestyrelsen.

Julefrokost: Dorthe, Winnie, Susan og KKIK cykelmotion.

Juleafslutning: Malene og Morten Poulsen, Christina og Bay.

Nytårsløbet: Claus, Bente, Margrethe, Lone Asferg, Poul Erik.

 

 

 

Referent: Bente.